โปรโมชั่น

 • โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่น
promo.jpg

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 6 มื้ออาหารว่าง: รายละเอียดแพ็คเกจ: ห้องพัก 3 วัน 2 คืน 6 มื้อ Kayak 1 Hour, Snorkeling 4 Islands

โปรโมชั่น

Peak & Long Weekend

 • 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)
 • วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญ)
 • 20 ธันวาคม 2016 - 10 มกราคม 2017
 • 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 (วันมาฆบูชา)
 • 13-15 เมษายน 2560 (วันสงกรานต์)
 • 29-30 เมษายน 2560 (วันแรงงาน)
 • 5-6 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล)

เงื่อนไข

 • ขั้นต่ำ 2 ท่านต่อห้อง
 • ผู้เดินทางเดี่ยวสามารถใช้บริการแพ็คเกจได้ 2,000 บาท
 • ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็ก 1-3 ปี
 • ราคาครึ่งสำหรับเด็ก 4 - 7 ปี
 • ราคาเต็มสำหรับเด็กอายุเกิน 8 ปี